Ditt syn

Synsundersøkelse

Godt syn og god øyehelse er ekstremt viktig: øynene står tross alt for 80 prosent av sanseinntrykkene våre. En undersøkelse er derfor en god forsikring for din øyehelse.

Test 2.jpg

En utvidet synsundersøkelse hos oss omfatter mer enn å finne ut hvilken styrke du trenger i brillen eller kontaktlinsene dine. Undersøkelsen kan også avdekke andre aspekter ved synet ditt og tegn på øyesykdommer på et tidlig stadium.

Når vi gjør en utvidet undersøkelse bruker vi Optomap. Dette instrumentet regnes som en revolusjon innen undersøkelser av netthinnen. Der hvor andre instrumenter må nøye seg med å se 30-45 grader av netthinnen skanner Optomap opptil 200 grader.

Trykkmåling og synsfeltmålinger er også viktige målinger vi gjør. Det viktigste med trykkmålinger av øyet er å kunne se variasjoner over tid. Husk derfor at en enkelt måling har liten verdi i seg selv.

Vi vil også vurdere synsnerven i øyet og netthinnens sensitivitet. Denne måles med et av markedets beste instrumenter: Octopus 900 Perimetry.